ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հողային աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են: 
Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների 2 հարկերի շինարարությունը ամբողջությամբ ավարտված է:
Ստորգետնյա  բետոնեկոնստրուկցիաները ամբողջովին ջրամեկուսացված են (հիդրոիզոլյացիա):
Համալիրի  բետոնե կոնստրուկցիաների բարձրացումը ամբողջովին ավարտված է:
Ներբնակարանային և  միջբնակարանային պատերի կառուցումը ամբողջովին ավարտված է:
Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման և երեսապատման աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են:
Ավարտվել են բնակարանների գաջեպատման աշխատանքները:
Ավարտվել են բնակարանների հատակների ցեմենտավազյա հարթեցնող շերտի (стяжка) իրականացման աշխատանքները:
Ավարտվել են տանիքի ջրամեկուցացման աշխատանքները:
Ավարտվել են ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների 2 հարկերի պատերի իրականացման և դրանց ցեմենտավազային շաղախով ավաղման աշխատանքները:
Ավարտվել են  վերելակների մոնտաժային աշխատանքները:
Ավարտվել են   բնակարանների դռների,պատուհանների և ֆասադային վիտրաժների տեղադրման աշխատանքները:
Ընթանում են անվտանգության, հեռահաղորդակցության  և հակահրդեհային համակարգերի մոնտաժային աշխատանքմերը:
Ընթանում են   բնակարանների օդափոխության, ջրային կոմունիկացիաների, ծխահեռացման մոնտաժային աշխատանքները:
Ընթանում են ստորգետնյա ավտոտնակների դարպասների մոնտաժային աշխատանքները:
Ընթանում են պատշգամբների բազրիքների  տեղադրման  աշխատանքները: 
Ընթանում են ստորգետնյա ավտոտնակների դարպասների մոնտաժային աշխատանքները:
Մեկնարկել   են  համալիրի հողատարածքի բարեկարգման աշխատանքները: 
Մեկնարկել   են  էլեկտրամատակարարման մոնտաժային աշխատանքները: