Դեռևս չվաճառված բնակարանների հատակագծերին ծանոթանալու համար խնդրում ենք ընտրել մասնաշենքը մկնիկին սեղմումով
*Առաջարկում ենք նաև ստորգետնյա ավտոկայանետեղերի և ավտոտնակների հատակագծերը.