town

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Բնակելի շենքը հագեցված է՝ ժամանակակից և հուսալի ինժիներատեխնիկական համակարգերով
●   արագընթաց և անաղմուկ վերելակով, որը սպասարկում է նաև ստորգետնյա  հարկը որտեղ  տեղակայված են  առանձնացված ավտոկանգառներ,

●  ջրամատակարարման համակարգով որը  ապահովվում է  բնակիչների շուրջօրյա սառը ջրի մատակարարումը,
●  գազաֆիկացված է, ապահովված է  անկախ էլեկրասնուցմամբ