3

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Երկարատև տարինների  համատեղ աշխատանքի արդյունքում ընկերությունը ձևավորել է հուսալի գործընկերների  կայուն համախումբ: Մեր գլխավոր նպատակն է գործընկերների  հետ վստահության վրա հիմնված  երկարատև և  կայուն գործարար հարաբերություններ հաստատելն ու պահպանելը: Մենք համոզված ենք, որ երկարատև և հաստատուն գործընկերությունը կհանգեցնի ինչպես փոխշահավետ նախագծերի քանակի և ծավալների, լրացուցիչ հնարավորությունների շրջանակների էական աճի, այնպես էլ մեր և  այլ  առաջատար ընկերությունների միջև սերտ համագործակցությանը: Ընկերության և գործընկերների  միջև վստահության վրա հիմնված գործարար հարաբերությունները մեր ընդհանուր հաջողությունների գրավականն են: