ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հողային աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են 
Ստորգետնյա  ավտոկայանատեղիների 3 հարկերի շինարարությունը ամբողջությամբ ավարտված է
Ս
տորգետնյա բետոնե կոնստրուկցիաները (հիդրոիզոլյացիա) ամբողջովին ջրամեկուսացված են
Համալիրի բետոնե  կոնստրուկցիաների  բարձրացումը ամբողջովին  ավարտված է 
Տանիքի ջրա և ջերմա մեկուսացման աշխատանքները ավարտված են
Երեսապատման աշխատանքները կատարված են 
Ջեռուցման  համակարգի և կաթսայատան մոնտաժման աշխատանքները ավարտված են
Օդափոխության անցկացման աշխատանքները ավարտված են
Բակի ջրահեռացման և արտաքին կոյուղագծերի մոնտաժման աշխատանքները ավարտված են
Կոյուղու և ջրամատակարարման անցկացման աշխատանքները  ավարտված են
Ներբնակարանային և միջբնակարանային պատերի կառուցումը ամբողջովին ավարտված է 
Բոլոր բնակարանների  գաջեպատման աշխատանքները ավարտված են
Բնակարանների  հատակների  հարթեցման  աշխատանքները ավարտված են
Վերելակների մոնտաժման աշխատանքները ավարտված են
Ընթանում են հասարակական  տարածքների (I և II հարկերի) արտաքին պատերի գրանիտե սալերով
երեսապատման  աշխատանքները

Երկշերտ մետաղապլաստե պատուհանները  տեղադրված են 
Բազրիքների մոնտաժման աշխատանքները ավարտված են
Բնակարանների մուտքերի և աստիճանավանդակների էլեկտրոֆիկացման  աշխատանքները ավարտված են
Կապի և հեռուստատեսության մալուխների մոնտաժման  աշխատանքները ավարտված են
Հակահրդեհային համակարգի մոնտաժման  աշխատանքները ավարտված են