town

Շենքերի սպասարկումն իրականացնում է ''Տուն Սերվիս''  մասնագիտացված կառավարման ընկերությունը, որի ներքոհիշյալ ծառայություններն աչքի են ընկնում իրենց արդյունավետությամբ, հարմարավետությամբ և, որն ամենակարևորն է, մատչելիությամբ՝

ընդհանուր օգտագործման տարածքների՝  մաքրություն   տեսահսկողական համակարգերի,   էլեկտրոնային կոդավորված   փականների, սպասարկում ընդհանուր օգտագործման տարածքների, ներառյալ ավտակայանատեղերը լուսավորութուն
աղբահանության կազմակերպում բակի, շքամուտքերի, ավտոկայանատեղերի  պահպանություն  վերելակների ընթացիկ սպասարկում
կանաչ գոտիների մշակում և  շրջակայքի բարեկարգում  տաք ջրի և ջեռուցման մատակարարում հեռուստատեսություն հեռախոսակապ և ինտերնետ