ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հողային աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են: 
Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների 2 հարկերի շինարարությունը ամբողջությամբ ավարտված է:
Ստորգետնյա  բետոնեկոնստրուկցիաները ամբողջովին ջրամեկուսացված են (հիդրոիզոլյացիա):
Համալիրի  բետոնե կոնստրուկցիաների բարձրացումը ամբողջովին ավարտված է:
Ներբնակարանային և  միջբնակարանային պատերի կառուցումը ամբողջովին ավարտված է:
Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման և երեսապատման աշխատանքները իրականացված են մինչև 14-րդ հարկ:
Ընդանում  են բնակարանների գաջեպատման աշխատանքները:
Մեկնարկվել են   բնակարանների օդափոխության, ջրային կոմունիկացիաների, ծխահեռացման մոնտաժային աշխատանքները:
Մեկնարկել են էլեկտրամատակարարման մոնտաժային աշխատանքները:
Ավարտվել են ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների 2 հարկերի պատերի իրականացման և դրանց ցեմենտավազային շաղախով ավաղման աշխատանքները: