ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հողային աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են 
Ստորգետնյա  ավտոկայանատեղիների 2 հարկերի շինարարությունը ամբողջությամբ ավարտված է
Ստորգետնյա բետոնե կոնստրուկցիաները (հիդրոիզոլյացիա) ամբողջովին ջրամեկուսացված են 
Համալիրի բետոնե  կոնստրուկցիաները  բարձրացումը իրականացել է   մինչև 17 հարկ
Ընթանում են ներբնակարանային և միջբնակարանային պատերի իրականացման աշխատանքները
Մեկնարկել են արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման և երեսապատման աշխատանքները