ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հողային աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են 
Ստորգետնյա  ավտոկայանատեղիների 2 հարկերի շինարարությունը ամբողջությամբ ավարտված է
Ստորգետնյա բետոնե կոնստրուկցիաները (հիդրոիզոլյացիա) ամբողջովին ջրամեկուսացված են 
Համալիրի բետոնե  կոնստրուկցիաները  բարձրացումը իրականացել է՝ 1-ին մուտք մինչև 10 հարկ, 2-րդ մուտք մինչև 9 հարկ, 3-րդ մուտք մինչև 12 հարկ